Effectiever thuiswerken met EeZZer

Momenteel is zo veel als mogelijk thuiswerken de norm. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden van leidinggevenden en medewerkers. Maar ook de manier waarop we feedback geven aan elkaar en de manier waarop functioneren en ontwikkelen worden geëvalueerd door leidinggevenden zal hierop aangepast moeten worden. Bekijk samen met ons hoe EeZZer uw organisatie kan helpen om medewerkers effectiever thuis te laten werken door persoonlijke en team-ontwikkeling te blijven stimuleren.

Continue evaluatie

Stop met beoordelings- en functioneringsgesprekken. Start met continue evaluatie

Talentmanagement

Groei, ambities, doelen, zwakke punten & sterkte punten. Inzichtenlijk per medewerker, team of voor de hele organisatie

Opleidingen, kwalificaties, certificeringen

Altijd up-to-date, altijd beschikbaar en voor iedereen bereikbaar. Makkelijk voor HRM, ideaal in geval van audits

Dashboards

HRM, medewerkers, teamleiders, managers: Voor iedereen altijd alle gegevens inzichtelijk op één plaats

Waarom EeZZer?

Functioneringsgesprek werkt niet

Het systeem van elk jaar een beoordelings- en/of functioneringsgesprek is achterhaald. Maar het is belangrijk voor medewerkers en uw organisatie dat functioneren wél geëvalueerd wordt en wel vaker dan twee keer per jaar. EeZZer biedt een oplossing.

Feedback geven is moeilijk

Feedback geven is niet makkelijk. Zeker niet om het onbevooroordeeld en eerlijk te doen. Met EeZZer kunnen leidinggevenden makkelijk en objectief prestaties evalueren.

Beoordelingscyclus is een last

Voor leidinggevenden en medewerkers zijn de functionerings- en beoordelingsgesprekken een zware last, daarom worden ze niet gevoerd of worden ze uitgesteld. EeZZer biedt de mogelijkheid vaker, maar minder belastende gesprekken te voeren.

Acties worden niet opgevolgd

Gespreksverslagen verdwijnen in de la en komen op zijn vroegst na een half jaar pas weer tevoorschijn. Met EeZZer legt u doelen vast en houdt u ze inzichtelijk voor medewerker en leidinggevende.

Te weining aandacht voor personeel

Waar sta ik binnen onze organisatie? Wat wordt er van mij verwacht?  Hoe ontwikkel ik ? Wat zijn mijn sterke punten en waar moet ik meer op ontwikkelen? Kent de organisatie mijn ambities?  EeZZer kan deze vragen beantwoorden voor medewerkers, leidinggevenden én HRM.

Gebruik één platform voor alles met betrekking tot de ontwikkeling van uw organisatie en uw medewerkers

Talentmanagement, functie-beoordeling, carrièreplanning, opleidingen, kwalificaties, certificeringen, evalueren, rapporteren: Met EeZZer heeft u één cloud-based digitaal platform waarmee u alles met betrekking tot de ontwikkeling van uw organisatie en uw medewerkers kunt regelen.

Wat biedt EeZZer

HRM als bedrijfspilaar

Met EeZZer geeft u HRM de middelen om HR-beleid echt vorm te gaan geven. EeZZer maakt van HRM een stevige bedrijfspilaar.  Log in op het HRM Dashboard en zie meteen of doelen worden gehaald, waar training is nodig of welke teams juist uitblinken op een bepaalde vaardigheid.

Aandacht voor uw medewerkers

Geef medewerkers de aandacht die ze verdienen. Met EeZZer kunt u een continue dialoog met betrekking tot ontwikkeling, groei, presteren en motivatie voeren.
Stop met het voeren van lange gesprekken twee keer per jaar, stop met korte vluchtige gesprekjes tussendoor maar start een continue dialoog met uw medewerkers

HR-Analytics

Data-driven HR-beleid is binnen handbereik met EeZZer. U kunt beslissingen gaan nemen op basis van data in plaats van gevoel. Naast talentmanagement biedt HR-Analytics ook inzicht in de bedrijfsprocessen en hoe deze verbetert kunnen worden.

cijfers

Maak gebruik van bestaande functieprofielen en ga direct aan de slag, of stel met behulp van onze database met tientallen profile parts zelf functieprofielen op.

voorgedefinieerder functieprofielen

gebruikers

profile parts