Verspanen 2019

  • by

Op dinsdag 5 februari heeft EeZZer deelgenomen aan de dag van het Verspanen 2019. Het thema van deze dag was “De Digitale (R)evolutie in het Verspanen: Digitalisering 4.0”. Naast de interessante contacten die we hebben opgedaan hebben we ook nog deelgenomen aan het slotdebat met als onderwerp “de factor mens”. We hebben ons licht kunnen laten schijnen over een aantal zeer interessante stellingen, welke je onder de foto’s kunt vinden.

Stellingen Slotdebat

Heb je door digitalisering minder vakmensen nodig?

Nee! Je hebt nog steeds dezelfde vakmensen nodig alleen zal hun functie een andere inhoud krijgen. De hoeveelheid werk verplaatst zich van het bedienen van machines naar het regelen van het proces. Daarnaast is de ervaring die deze vakmensen hebben nauwelijks te vervangen door de digitalisering.

De digitalisering ‘dwingt’ de verspaner om procesengineer te worden.

Dwingen is een groot woord, maar de inhoud van de functie van een verspaner zal wel veranderen richting een proces overstijgende rol. Niet alleen in deze industrie maar in veel andere industrieën/branches zie je deze verandering van meer operationeel werk naar proces gerelateerd werk ook.

Hoe zouden opleiders moet anticiperen op deze veranderende rol van de verspaner?

Opleiders zouden een betere aansluiting moeten zoeken met wat er in de praktijk gevraagd wordt. Er is heel vaak een mismatch van wat er geleerd wordt ten opzichte van wat er op de werkvloer gevraagd wordt. Een oplossing hiervoor is het laten meelopen van leraren/mensen van een onderwijsinstelling op de werkvloer. Dit zorgt bij de opleiders voor een duidelijker beeld van wat er daadwerkelijk van de leerlingen gevraagd gaat worden.

Behouden en borgen van kennis is van belang om de concurrentiepositie van bedrijven te behouden/versterken. Digitaal samenwerken en kennisdelen zijn daarbij onmisbare componenten.

EENS! Het is vooral belangrijk om de kennis van de oudere generaties (werknemers die met pensioen gaan bijvoorbeeld) binnen een organisatie over te brengen naar de jongere generaties. Door de digitalisering die je onder andere met EeZZer kunt maken is het mogelijk om snel te identificeren waar de kennis binnen een organisatie goed zit en waar juist niet. Dit maakt het mogelijk om te kunnen waarnemen welke kennis en kunde binnenkort je organisatie uit gaat vloeien zodat tijdig stappen kunnen worden ondernomen om dat te voorkomen.