Wat is EeZZer?

EeZZer is voluit een organisatie-ontwikkelingstool; een tool om de ontwikkeling van uw organisatie te faciliteren en te stimuleren. In de kern doet EeZZer dit door het open gesprek tussen medewerkers en leidinggevenden over ontwikkeling (huidig en toekomstig presteren) te faciliteren. EeZZer biedt niet alleen inzicht in individuele ontwikkeling en talenten, maar ook in de de ontwikkeling en talenten van de teams, de afdelingen en de gehele organisaties. 

EeZZer verbindt individuele ontwikkeling en performance met de visie en missie van de organisatie en de doorvertaling hiervan naar afdelings- en teamdoelen.