Kritisch Gedrag

In een kenniseconomie hangt het succes van organisaties af van de kwaliteit van hun personeel. Organisaties vertrouwen op hun competente medewerkers als de belangrijkste bron. De prestaties van organisaties zijn niet alleen afhankelijk van de competenties van het personeel, maar ook van hun evaluatie en ontwikkeling om de wereldwijde concurrentie het hoofd te bieden. Om vanzelfsprekende economische en zakelijke redenen zijn organisaties altijd bezorgd geweest over de competenties van haar medewerkers. In de moderne wereld, gekenmerkt door snelle en ingrijpende veranderingen, is het vergroten en verbeteren van competenties een integraal onderdeel geworden van individuele en organisatorische strategieën.

Een vaak vergeten onderdeel binnen de competentie theorie is het zogeheten kritisch gedrag (zie het model hieronder). Om de resultaten te kunnen waarnemen van een competentie moet deze eerst worden vertaald naar het kritisch gedrag wat hieruit voortkomt. Dit kritisch gedrag is op zijn beurt weer makkelijker waar te nemen dan de achterliggende competentie. Om deze reden gebruikt EeZZer in de functieprofielen dan ook de kritische gedragingen in plaats van de competenties. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat er een veel duidelijker beeld ontstaat wat betreft de performance van een medewerker.

Bron: Chouhan, V. S., & Srivastava, S. (2014). Understanding competencies and competency modeling―A literature survey. IOSR Journal of Business and Management, 16(1), 14-22.