Talent vs. Mensen

Talent in EeZZer

Er gaat in deze tijd geen dag voorbij voor HR Managers zonder dat ze wel ergens de term talent management lezen. Het woord talent management zegt het eigenlijk al; het is erop gericht om binnen een organisatie medewerkers met bijzondere aanleg, kwaliteiten en ambities op een bepaald gebied te identificeren en te ontwikkelen, en een functie te zoeken waarin die talenten tot hun recht komen. Talent is vaak een eufemisme voor “mensen”, waardoor talent management niet alleen meer draait om de ‘ster’ werknemers maar om alle werknemers. Echter de mate waarin bedrijven hun medewerkers effectief kunnen managen op het gebeid van talent faalt vaak drastisch wat bijdraagt aan het hoge turnover percentage van medewerkers. Nieuwe processen en tools zijn nodig om medewerkers te behouden voor de organisatie en deze een carrière plan aan te kunnen bieden.

De juiste tool om talent te managen is EeZZer. Met EeZZer is het namelijk mogelijk om, met grote precisie, te kunnen zien op welke gebieden een medewerker excelleert. Door het ontwikkelplan en doelstellingen aan te passen op deze gebieden worden de sterke punten van de medewerker volledig benut en voelt hij/zij zich waardevol voor de organisatie. Daarnaast zorgt deze aanpak ervoor dat de medewerker zich gewaardeerd voelt en de organisatie dus niet snel zal verlaten.