Betrokkenheid

Een van de aspecten waarin EeZZer zichzelf differentieert is door duidelijk te maken hoe de alledaagse taken van een medewerker bijdragen aan de missie en visie van het bedrijf. Op elk moment van de dag kan een medewerker binnen EeZZer zien welke van zijn taken invloed hebben op welke team- en afdelingsdoelstellingen. Hierdoor wordt het voor de medewerker tastbaar hoe hij of zij bijdraagt aan het grotere geheel. Dit zorgt op zijn beurt er weer voor dat de medewerker zich meer betrokken voelt bij de organisatie. 

Dit werkt natuurlijk ook in het voordeel van een team- of afdelingsleider. Op elk moment van de dag kan hij of zij zien welke taken bijdragen aan welk doel en welke medewerkers deze taken uitvoeren. Daarnaast kan de team- of afdelingsleider ook zien hoe ver de medewerkers zijn in hun ontwikkeling wat betreft deze taken. Hierdoor kan er tijdig geconstateerd worden of men op schema zit om het doel te halen of dat deze eventueel bijgesteld moet worden.

Visualisatie van Missie naar Taak