USP's van EeZZer

In de optiek van EeZZer is het traditionele beoordelingsgesprek achterhaald. De hele evaluatiecyclus staat haaks op de huidige trend waarin werknemers steeds meer zelf verantwoordelijk worden gesteld voor hun ontwikkeling en prestaties. De stijl waarbij de baas de ondergeschikte beoordeelt past in een tijd waarin men uitgaat van leiderschap op basis van hiërarchie. In het huidige tijdperk waarin teams belangrijker zijn dan structuren, en management op basis van respect en voorbeeld een vereiste is, is er geen plaats meer voor deze oordeelgerichte aanpak.

Een doeltreffend alternatief is het ontwikkelgesprek. Dat is meer dan een andere naamgeving. In het ontwikkelgesprek is er aandacht voor de ontwikkeling van de medewerker, maar ook voor de ontwikkeling van de leidinggevende en van de organisatie. De nadruk ligt hierbij op het delen van elkaars beeld over ontwikkeling.